Barvová typologie a vizážistika

Zpět na nabídku relaxace

 Barvov typologie - Pijte zjistit, jak typ jste a jak barvy jsou pro Vs nejlep

Barvy hraj v ivot dleitou roli, a to ani by si to lovk uvdomoval. Psob jak na estetick ctn, tak i na psychiku, a tm vlastn ovlivuj i chovn lovka.
Dokonal sladn barev najdeme v prod, z n je neustle mon erpat inspiraci. Barvov typologie vychz prv z barev v prod, a to konkrtn z barevnosti ronch obdob. Zkladn rozdlen barev je na tepl a studen, to dodruje i barvov typologie. Zkladn typy lid jsou zde rozdleny podle ronch obdob na jaro, lto, podzim a zimu. Piem tepl odstny odpovdaj jaru a podzimu, studen pak ltu a zim.
Obdobou harmonie barev v prod je celkov barevn sladn lidskho tla, a to odstnu pleti, barvy o a vlas. Je-li toto ve barevn sladno i s barvou obleen, pak psob ple svm dojmem, odpoat, s pevnmi rysy, nepatrnmi kruhy pod oima a nepatrnmi ilkami a hlavn s jasnou a zetelnou barvou o, kter z oblieje z. Je-li ovem zvolena nevhodn barevn kombinace, pak je tomu naopak, ple je na pohled bled a unaven, vystupuj kruhy pod oima a ilky v oblieji, oi psob zapadlm dojmem a ztrc svj lesk. Pro tyto dva popsan ppady pesn sed nsledujc vty Tob to slu! v ppad barevnho souladu a M krsn aty! pro ppad, kdy se jedn sice o ndhern aty, ale v barvch, kter nejsou vhodn pro dan barevn typ lovka.

V rmci nvtvy, kter trv piblin 2 hodiny, se dozvte jak jste barvov typ, doporume Vm, kter barvy, barevn kombinace a doplky jsou pro Vs vhodn. Zrove Vm doporume barevn tny pro len. Soust nvtvy je i denn len.

Barvov typologie (vetn dennho len) 650 Kč

 Len

Denn len

- pirozen a harmonick, nen tak vrazn

Veern len mal i velk

- je vraznj, pouvaj se sytj a vraznj tny barev
- dleit je pi len dbt na celkov sladn vzhledu (aty, es, doplky)

Svatebn len

- konzultan schzka - vbr stylu len vetn zkuebnho nalen
- v den svatby len ve studiu, po dohod i pmo u Vs doma

Denn len 300 Kč
Veern len od 550 Kč
Svatebn len 1000 Kč
Svatebn len 1+1 (nevsta + nap. maminka) 1350 Kč

Grafický návrh a webdesign: Grafika tak jak si přejete, webové stránky